EQUIPS TRACTAMENT D' AIGUES

A TREPOVI som especialistes en la fabricació d’equips i accessoris per a aigües residuals i en el subministrament de solucions complertes per a la depuració d’aigües residuals de tipologia urbana.

Seguint l’esquema de procés d’una depuradora d’aigües residuals, fabriquem els diferents equips destinats a cada una de les fases de depuració:

POUS DE BOMBEIG

PRETRACTAMENT

Equips per a retenció d’arenes, retenció de gruixuts, separadors d’olis.

TRACTAMENT PRIMARI & SECUNDARI
Procés primari de sedimentació de càrregues orgàniques, posterior reducció de les mateixes, reducció del nitrogen orgànic i amoniacal mitjançant  processos de fangs activats.
Amb diferents tecnologies como aeració forçada, amb o sense sistema de desnitrificació, mitjans inerts biològics, sistemes SBR, MBR.

TRACTAMENT TERCIARI
Procés opcional per a la desinfecció de l’agua (i) afinament.

REUTILITZACIÓ AIGUES DEPURADES
Sistema per a reduir TDS i desinfecció de l’aigua per a reutilització (per a aigua de reg).

 

 

 

  • DEPURADORA DE POLIÈSTER
  • POU DE BOMBEIG DE POLIÈSTER
  • Depuradora Eibissa
  • Depuradora Ibiza
  • DEPURADORA SUPERFICIE
  • DEPURADORA SBR AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS