EQUIPS POLIÈSTER A MIDA

Fabriquem i dissenyem tot tipus d’equips i peces especials segons les necessitats del client, a mida, amb les resines i fibres més adequades per a cada funció:

– Torres de rentat de gasos
– Filtres de cartutxos
– Prefiltres de grans dimensions
– Cisternes per a camions
– Sitges penjades per a qualsevol material
– Canonada i accessoris de PRFV
– Acumuladors

Disposem de programes d’elements finits, que combinats amb l’experiència dels nostres professionals, ens permet ajustar els dissenys a les condicions de treball desitjades (càlcul sísmic, de vent, esforços d’agitadors, fluxos d’aigua, etc.)

 • Reactor vertical per anar suspès d1800 4m3 de PRFV
 • TORRE GASSOS DE POLIÈSTER
 • EQUIP PER A RENTAT DE GASOS - POLIESTER
 • VÀLVULA POLIÈSTER
 • Torre de rentat de gasos de PRFV - 0,2 m3; d600; 0.05bar
 • PRE-FILTRE DE PRFV
 • EQUIPS DE PRFV
 • DIPÒSITS DE PRESSIÓ DE PRFV
 • PRE-FILTRES DE PRFV
 • DIPÒSIT DE POLIÈSTER PENJAT
 • DIPÒSIT TRONCOCÒNIC AILLAT DE POLESTER
 • FILTRE DE CARTUTX
 • FILTRES DE CARTUTX
 • DECANTADORS 150 M3
 • DECANTADOR 150 M3
 • DECANTADOR 150 M3
 • TORRE GASSOS DE POLIÈSTER
 • DIPÒSIT DE DIÀMETRE 3 I 15 MTS ALÇADA
 • Torre de rentat de gasos
 • Torre de rentat de gasos