FILTRES INDUSTRIALS ARENA, SILEX ...

A TREPOVI som especialistes en la fabricació de filtres industrials de poliéster: amb la robustesa i fiabilitat de l’acer però sense problemes d’òxidació.

Fabriquem filtres pensats per a treballar les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. El disseny de cada filtre és en funció de les necessitats de cada projecte.

Els nostres filtres industrials estan equipats amb brides i boques de PRFV (poliéster reforçat amb fibre de vidre) i estan calculats segons la norma UNE EN 13121 o ASME X.

Característiques principals:

 • Filtres totalment anticorrossius.
 • Dissenyats amb càlculs estructurals de vent i sisme, seguint les normes de cada país i amb el suport de programes d’elements finits i de disseny 3D.
 • Possibilitat de fabricació amb qualsevol altura cilíndrica, de format vertical o horitzontal.
 • Amb diferents llits filtrants: sílex, carbó activat, calcita o per a resines d’intercanvi iònic.
 • Diferents sistemes amb colectors o plaques de crepines.

 

 • FILTRE VERTICAL A PRESSIÓ
 • FILTRE HORITZONTAL A PRESSIÓ
 • FILTRE PRFV d1800
 • DETALL BRAÇOS COLLECTOR - FILTRE INDUSTRIAL
 • COLLECTOR - FILTRE INDUSTRIAL
 • PLACA CREPINES
 • Vista interior placa filtre vertical
 • Gruix de 75 mm. de placa filtre
 • Filtre industrial 6 bar D.3000
 • CÀLCUL PLACA
 • PROVA PRESSIÓ DE LA PLACA
 • FILTRE VERTICAL POLIESTER
 • FILTRE PISCINA PRFV
 • FILTRE VERTICAL A PRESSIÓ DE POLIESTER