Registre per pressa de mostres

Funcionament: Simplement es una arqueta amb l’entrada mes alta que la sortida, per a permetre  la presa de mostres.
Aplicacions: Facilitar la presa de mostres en els processos de depuració.
Consideracions:
• El diàmetre de las connexions serà en funció de la mida de la depuradora instal·lada.

Diámetro (mm) Altura (mm.) Conexiones (d. mm.)
580 600 hasta 250 mm.

Descàrregues en PDF