Arquetes de desbast

Funcionament: Es tracte d’un equip realment important, que ha de esser instal.lat al principi de l’estació depuradora, davant del reactor, per evitar l’entrada a aquest d’objectes grossos, amb el fi de prevenir possibles danys i obturacions.

Aplicacions: Instal·lació davant de l’estació depuradora.

Consideracions:

• El diàmetre de les connexions serà en funció de la mida de la depuradora instal·lada.

• Es pot servir amb dos connexions de sortida, una per a la depuradora i l’altra per a poder instal.lar  una derivació, facilitant així el manteniment del reactor quan sigui necessari.

Base (mm) Altura (mm) Diàmetre (mm)
1341 x 881 580 variable
1670 x 1091 750 variable
  • Arqueta de desbast

Descàrregues en PDF