DECANTADORS LAMELARS POLIESTER

El decantador lamel·lar té com a funció separar els elements semipesats i pesats en suspensió (sorres, argiles, llims), que porta l’aigua i que perjudiquen el tractament posterior, com rebliment de filtres, generació de dipòsits en les canonades, etc.

Les partícules situades a les plaques lamel·lars arriben a la superfície de cada placa seguint el vector resultant de les dues forces: l’arrossegament del fluid i la gravetat.
Un cop sobre les plaques lamel.lars, les partícules descendeixen relliscant per ser evacuades a posteriori a la zona de espessiment.

Aplicacions:
Decantació d’aigües provinents de rius, llacs per a la seva posterior filtració i potabilització.
En dessaladores amb presa d’aigua a mar oberta per a una clarificació prèvia al sistema de filtració.

Avantatges:
Eviten el rebliment dels filtres, reducció de dipòsits, i reducció del consum energètic lligat a un excés de rentat de filtres.

 • DECANTADOR LAMELAR PRFV
 • DECANTADOR LAMELAR POLIESTER REFORÇAT
 • DECANTADOR LAMELAR
 • DECANTADOR LAMELAR
 • CANAL PRFV
 • CANAL PRFV REGULABLE
 • DECANTADOR LAMELAR 110 m3h 0.8 mh
 • DECANTADOR LAMELAR 2 m3/h
 • DECANTADOR LAMELAR
 • INTERIOR DECANTADOR LAMELAR
 • DECANTADOR LAMELAR 110 m3h 0.8 mh

Descàrregues en PDF