Dipòsits aigües pluvials amb kit per reg

Funcionament: Dipòsit per a recollir aigües pluvials. Inclou un filtre, de gran capacitat i desmuntable, para evitar l’entrada de arena i fulles dintre del dipòsit.

Aplicacions: Emmagatzemament d’aigua de teulades i superfícies dures, per a posterior us de reg de jardins.

Kit de reg: Opcional ment es pot servir un petit kit, equipat amb una bomba i un joc de electrovàlvules que permet, de forma automàtica, la connexió al reg d’aigua del dipòsit, i quan aquest esta buit, connectar automàticament a l’ aigua de xarxa. Tot instal·lat en una petita banqueta que es pot posat on vostès desitgin.  (Tan sols la bomba ha d’estar a prop del dipòsit).

Banqueta amb:

 • Bomba de superfície de 0,75 KW, 4,4 m3/h a 25 m.c.a.
 • Press control
 • Joc de vàlvules i vàlvula amb actuador elèctric
 • Quadre elèctric de control
 • Vàlvula de peu en el dipòsit
 • Aspiració DN 90 amb flotador
 • Impulsió DN 25

Accessoris opcionals:

 • Entrada anti-turbulències
 • Sobreeixidor anti-animals

Accessoris inclosos:

 • Boca d’home superior PRFV tapa abatible (diàmetre 700).
 • Entrada i sobreeixidor PVC110.
 • Brida sortida DN 50.
 • Aireació PVC 110.
 • Orelles de elevació.
 • Cistell de recollida de sòlits.
 • Filtre de cistell inox a l'entrada
 • DIPÒSIT POLIESTER HORITZONTAL ENTERRAR - AIGUES PLUVIALS

Descàrregues en PDF