Dipòsits productes químics (simple o doble pared)

Les característiques químiques del PRFV el fan molt adequat per al emmagatzemament de gran quantitat de productes químics com àcids, aigües corrosives, hidrocarburs, gasoils o sòlits. Segons el producte a contenir, el dipòsit es fabrica amb la barrera química adequada (veure diagrama). Es poden fabricar amb paret simple o doble paret amb detector de fuges.

Els dipòsits estan fabricats segons la normativa ITC MIE APQ-006 y APQ-007. Tots els equips inclouen placa de característiques i certificat de fabricació.

Accessoris :

• Boca d’ home lateral

• Indicadors de nivell

• Detector de fuges

• Escala i passarel·la

 • DIPÒSIT PRFV PER A PRODUCTES ESPECIALS AMB ESCALA I PASSARELA DE PRFV
 • DIPÒSIT POLIÈSTER PER A PRODUCTES QUÌMICS
 • DIPÒSIT POLIÈSTER DOBLE PARET - VACUOMETRE
 • DIPÒSIT POLIÈSTER DOBLE PARET PER A ÀCIDS
 • DIPÒSIT POLIÈSTER DOBLE PARET PER A GAS-OIL
 • DIPÒSIT PRFV AMB REGISTÈNCIA ELÈCTRICA
 • DIPÒSIT POLIÈSTER DOBLE PARET
 • AÏLLAMENT PRFV
 • POLIÈSTER DOBLE PARET
 • DIPÒSIT DOBLE PARET - VACUOMETRE SENYAL ELÈCTRICA
 • DIPÒSIT POLIÈSTER AMB NIVEL DE CONTRAPÈS
 • DIPÒSIT POLIÈSTER ENTERRAR DE DOBLE PARET
 • DIPOST VERTICAL DE DIAMETRE 4200 mm AMB FANCOOIL

Descàrregues en PDF