Depuradores Oxidació Total amb decantador

Funcionament: Sistema de depuració biològica aeròbica. L’estació depuradora consta, bàsicament, de dos processos diferenciats però integrats dins de la mateixa cisterna. El primer es l’oxigenació del medi per a favorir el creixement de microorganismes que actuen sobre la matèria orgànica formant flòculs,  degradant-la i alimentant-se d’ella. En el segon proces es produeix la separació i sedimentació dels fangs actius (flòculs), que son re circulats al reactor per a mantenir una concentració adequada.
Aplicacions: Tractament de las aigües residuals assimilables a domèstiques (tot tipus de comunitats, càmpings, restaurants, hotels, etc.).
Consideracions:
• La estació depuradora es pot subministrar amb la xarxa de difusores extraïbles. Aixi aconseguim, per un costat, facilitar i disminuir els costos de manteniment, i per l’altre, millorar l’eficiència de la depuradora, ja que, al no tenir que buidar-la, mantenim actius els microorganismes responsables de la depuració.
• Les aigües pluvials no poden anar a la depuradora, ni es poden bombejar a las aigües d’entrada.
• Inclou un manual amb característiques tècniques de l’equip, instruccions d’instal·lació i manteniment.
• Totes les depuradores d’Oxidació Total es subministren amb l’arqueta de desbast inclosa. Porten una entrada i una sortida de PVC del mateix diàmetre que la depuradora.
• La depuradora amb difusores extraïbles porten una boca d’entrada mes gran per a garantir el pas de la xarxa de difusores.

  • DEPURADORA DE POLIÈSTER
  • DIFUSORS EXTRAIBLES
  • DEPURADORA DE POLIESTER OXIDACIÓ TOTAL
  • XARXA DIFUSORS
  • Depuradora Ibiza

Descàrregues en PDF