Depuradores Oxidació Total amb desnitrificació i decantador

Funcionament: Es tracta d’una oxidació total amb un compartiment anòxic afegit,  on es produeix l’eliminació del nitrogen mitjanant el proces de nitrificació-desnitrificació, convertint els nitrats del reactor aeròbic en nitrogen en forma de gas.
Aplicacions: Tractament de aigües residuals domèstiques en aquells llocs on s’exigeix l’eliminació del nitrogen, amb una qualitat d’aigua d’abocament molt elevada.
Consideracions:
• Inclou un agitador submergible, una bomba bufant, dos bombes de re-circulació, xarxa de difusors i quadre elèctric de control. També es pot subministrar amb la xarxa de difusores extraïble.
• Les aigües pluvials no poden anar a la depuradora, ni es poden bombeja les aigües d’entrada.
• Inclou un manual amb característiques tècniques de l’equip, instruccions d’instal·lació i manteniment.
• Es subministra amb arqueta de desbast (inclosa).  Amb una entrada i una sortida de PVC (mateix diàmetre que la depuradora).

  • DEPURADORA DE POLIÈSTER - OXIDACIÓ
  • DEPURADORA DE POLIÈSTER - OXIDACIÓ

Descàrregues en PDF