DEPURADORA FILTRE BIOLOGIC COMPACTE

Funcionament: Es tracta d’una fossa amb tres compartiments:

  1. En el primer es produeix una decantació dels sòlids sedimentables i una digestió anaeròbia. Per gravetat l’aigua passa al segon tanc,
  2. Al segon compartiment es segueix la digestió i s’evita el pas de les espumes.
  3. Finalment, l’aigua lliure de sòlids entra al tercer compartiment, el filtre biològic, compost per un material amb una superfície específica molt elevada, on s’adhereixen els microorganismes aeròbics.  L’aigua travessa tot el filtre per gravetat, mentre la flora adherida al farciment del filtre va degradant la matèria orgànica dissolta.

L’ aplicació principal és el tractament d’aigües residuals domèstiques.
Consideracions:
• Es necessari instal·lar un tub de aireació a la sortida per a una correcta ventilació per tiro natural.

• Molt important separar las aigües pluvials de las fecals.

  • FOSA FILTRE BIOLÒGIC PRFV 30 HABITANTS
  • BIOFILTRE DE POLIESTER
  • REMPLERT BIOLOGIC
  • BIOFILTRE DE PRFV 7 Hab.
  • BIOFILTRE DE POLIESTER
  • BIOFILTRE DE PRFV

Descàrregues en PDF