DEPURADORA FOSSA SEPTICA

A les fosses sèptiques s’hi realitza un tractament biològic anaeròbic. En el primer compartiment s’hi produeix  una decantació de les matèries en suspensió més pesades i una digestió de les mateixes. En el segon,  les matèries en suspensió més lleugeres troben millors condicions per a sedimentar i ser igualment descompostes.

Aplicacions:

Es tracta d’un sistema senzill apte per a petites col·lectivitats, amb poca qualitat d’abocament requerida. També com a primer tractament d’un proces més complexe.
És molt important separar las aigües pluvials de las fecals.

  • DEPURADORA DE PRFV
  • FOSA SEPTICA DE POLIESTER
  • FOSA SÈPTICA

Descàrregues en PDF