Pous de bombeig

Aquests equips permeten recollir, emmagatzemar i bombejar aigües residuals, aigües tractades o qualsevol tipus de líquid.
Es pot subministrar el pou amb tot l’equip de bombeig instal · lat:

• Una, dues o tres bombes submergibles, amb o sense guies.
• Boies de nivell.
• Sistema de vàlvules (antiretorn i manuals).
• Quadre elèctric per a protecció i comandament de les bombes, amb alarma. Controlat per un autòmat programat.
• Boques d’home a mida, amb frontissa, quadrades o circulars.
• Cistella de recollida de sòlids.

  • POU 8 M3
  • POU 120 M3
  • POU 120 M3
  • POU 120 M3
  • POU DE POLIÈSTER - d 2500
  • INTERIOR POU DE POLIÈSTER - d 2500
  • CISTELL RECOLLIDA DE SÒLIDS INOX

Descàrregues en PDF