Separadors de greixos

Funcionament: Gracies a un temps de retenció adequat els greixos i els olis son separats de l’aigua per diferencia de densitats. El tub de sortida d’aigües, està situat en la part intermitja del separador, evitant així la sortida de greixos acumulats en la part superior.

Aplicacions: cuines industrials, restaurants, hotels, industries càrniques,…

Consideracions:

• Las aigües residuals procedents de las cuines han passar per el separador abans de connectar-se amb las aigües negres de la resta de l’edifici i esser depurades.

  • SEPARADOR DE GREIXOS DE POLIESTER, 4 l/s
  • SEPARADOR DE GREIXOS DE POLIESTER, 12 l/s

Descàrregues en PDF